Szkoła

QUEEN OF DANCE STUDIO

al. Niepodległości 19 lok. 7

02-653 Warszawa

 

 

REGULAMIN SZKOŁY QUEEN OF DANCE STUDIO

 

(Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017)

 

 1. Klient Szkoły Queen of Dance Studio w przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach tanecznych, po wejściu do szkoły, zobowiązany jest do zgłoszenia się do recepcji z ważnym dokumentem tożsamości. Przebywanie anonimowo na terenie obiektu nie jest możliwe.

 

 1. Klient niezwłocznie po wejściu do szkoły zobowiązany jest do okazania karty uprawniającej do korzystania z zajęć (zgodnie z ofertą szkoły), wykupieniu wejściówki lub karnetu lub okazania ważnego wykupionego karnetu imiennego wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

 

 

 1. Szkoła Queen of Dance Studio udostępnia szatnie, toalety oraz łazienkę z prysznicem do użytku Klientów szkoły. Są oni zobowiązani o dbałość o mienie szkoły. W przypadku zniszczeń mających oznaki wandalizmu a nie będącymi wynikiem uszkodzeń związanym ze zwykłym użytkowaniem przedmiotów udostępnionych przez szkołę właściciel lub recepcjonista upoważniony jest do zgłoszenia szkody organom ścigania i pociągnięcia osoby dopuszczającej się czynu do pokrycia strat finansowych związanych z naprawą lub odkupieniem mienia szkoły.

 

 1. Szkoła Queen of Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

 

 1. Przedmioty wartościowe Klient zobowiązany jest do zabrania ze sobą na salę taneczną.

 

 

 1. Zajęcia taneczne w Queen of Dance Studio trwają 60 minut. Cena za zajęcia jest zgodna z cennikiem dostępnym na stronie www.queenofdance.pl

 

 1. Szkoła oferuje karnety na wybrane kursy lub karnety open. Ważność każdego z  karnetów wynosi 30 dni.

 

 1. Instruktorzy zastrzegają sobie prawo do organizowania zastępstwa w prowadzeniu zajęć – inny instruktor prowadzący zajęcia w takim samym wymiarze czasowym, ten sam styl tańca, bądź inny styl taneczny jeśli grupa wyrazi zgodę.

 

 1. W Szkole Queen of Dance Studio nie istnieje możliwość odrabiania zajęć z karnetu w przypadku nieobecności osoby, na którą wykupiony jest karnet.

 

 

 1. W przypadku rezygnacji z kursu (choroba, kontuzja, inne sprawy) Szkoła Queen of Dance Studio nie zwraca wpłaconych pieniędzy. Opłata za zajęcia, w których kursant nie wziął udziału, „przepada” – nie ma możliwości odrobienia w innych grupach. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane zajęcia na kolejny okres rozliczeniowy, przy czym:

- Należy niezwłocznie telefonicznie lub mailowo poinformować recepcję o chorobie.

- Bezpośrednio po chorobie należy przesłać drogą mailową lub złożyć osobiście w recepcji podanie wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) uczestnik nie mógł brać udziału w zajęciach tanecznych. Szkoła Queen of Dance Studio ma prawo rozpatrzyć podanie negatywnie w przypadku małej liczebności grupy, której opłata dotyczyła.

 

 1. W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

 

 1. W Szkole Queen of Dance Studio znajduje się apteczka pierwszej pomocy.

 

 

 1. W Szkole Queen of Dance Studio przed wejściem do sali tanecznej obowiązuje zmiana obuwia. Szkoła zastrzega sobie prawo do możliwość wyproszenia osoby nie posiadającej obuwia na zmianę, szczególnie w okresie jesienno- zimowym gdzie zabrudzenia wynikające z pogody znacznie utrudniają korzystanie z Sali osobom przebywającym na zajęciach.